Jadwal Kebaktian | Service Schedule:
Kebaktian Youth | Youth Service:
Hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 | 2nd and 4th Saturday, jam 18.00

Kebaktian Umum | Service:
Hari Minggu | Sunday, jam 07.30

 

MSI Yogyakarta
Viola Room
Jalan Abubakar Ali No. 22
Yogyakarta
Ph. +62-274 586 147
Email: msijogja@gmail.com